Kooliprojektid

«Taimejaht» Pihlakas ja võilill (link)

 • teab bioloogilise mitmekesisuse mõistet;
 • teab pihlaka ja võilille nimetust ning omadusi;
 • teab loomi, linde ja putukaid, kes on bioloogilises ketis seotud pihlaka ja võilillega;
 • On teadlik bioloogilise mitmekesisuse säilitamise tähtsusest..

Kooliprojekt töötab rahvusvahelise projekti “Roheline kool” raames «Taimejaht». Aasta jooksul õpilased jälgivad, uurivad ja õpivad tundma pihlakat, võilille ja kõiki elusorganisme, kes on nende kahe taimega seotud.

«Meie ise» – õpilaskodu kasvandikud

 • Tutvuvad ohutustehnikaga olmekeemiaga töötamisel;
 • valivad ja kasutavad vastavalt otstarbele vahendeid erinevate ruumide koristamiseks;
 • saavad teadmisi sesoonse riietuse ja jalatsite puhastamise kohta;
 • tutvuvad käsipesu ja pisiremondi teostamise järjestusega;
 • tutvuvad köögis töötamise ohutustehnikaga;
 • tutvuvad lihtsate roogade valmistamise tehnoloogiaga (juur- ja puuviljade puhastamine, tükeldamine erineval moel).

«Mänguasjad» – hooldusklasside õpilased

 •  Omab ettekujutust mänguasjadest;
 •  tunneb mänguasjad ära (nukk, auto, klotsid, pall);
 •  seostab sõna esemega, leiab ja toob nimetatud mänguasja;
 •  saab aru täiskasvanu kõnest, mis on esitatud koos žesti või pildiga;
 •  tegutseb koostöös täiskasvanutega ja teiste lastega;
 •  teeb erinevaid tegevusi esemetega sõnalise korralduse või näite abil.

«Ohutu transport» – TÕK õpilased

 • Tunnevad erinevaid transpordiliike. Oskavad õigesti transporti klassifitseerida.;
 • tunnevad liiklusmärke (jalakäijate ülekäik, jalakäijate ülekäigutunnel, jalakäija/ jalgrattarada, ülekäik keelatud);
 • valdavad mõisteid «reisija», «jalakäija», «juht»;
 • tunnevad ohutu liiklemise reegleid tänaval (ülekäik sõiduteel, ohutu liiklemine kodu- ja kooliteel);
 • jälgivad käitumisreegleid transpordis ja peatustes.

«Aafrika» 4-11 LÕK klasside õpilased

Projekt töötab rahvusvahelise projekti «Roheline kool» raames. Ülemaailmse kodakondsuse teema.

 • teab Aafrika mandril elavate rahvuste traditsioone ja kultuuriväärtusi;
 • tunneb huvi selle mandri uudiste ja seal asetleidvate sündmuste vastu;
 • mõistab ja võtab omaks teise nahavärviga inimesi, kes kannavad teist-sugust riietust ja kellel on meist erinevad harjumused ning kombed;