Käesolevad projektid

"Roheline kool"
2016/17 õppeaastast osaleb meie kool rahvusvahelises projektis "Roheline kool".
Projekti eesmärgiks on inimpõlvkonna kasvatamine, kelle elustiiliks oleks hoolt kanda ökoloogilise heaolu eest.
Koolis on õpilaste ja õpetajate ühisjõududega teostatud ökoloogilise olukorra jälgimist, mille alusel on välja töötatud tegevuskava. Algklasside õpilased osalevad eriprogrammis "Taimejaht". Ajaveeb: "Roheline Kool"

roheline kool

Nordplus Junior

NordplusJunior

Alates 2016/2017 õppeaastast võtab kool osa rahvusvahelisest projektist Nordplus Junior nimetuse all «Learning Outside the Classroom» – «Õppimine väljaspool klassiruumi».
Projektis osaleb kaks kooli: meie kool ja Vilniaus Šilo specialioji mokykla Leedust.

Projekti eesmärgiks on kogemuste vahetamine erivajadustega õpilaste õppe-kasvatustöö- ja sotsialiseerimise valdkonnas.

Projekt kestab kaks aastat ja eeldab õpetajate ning õpilaste vastastikuseid külastusvisiite. Külastuste käigus tulevad arutusele õppe- ja kasvatustöö mittetraditsioonilised vormid ja meetodid. Kooli õpetajad jagavad oma kooliväliste ürituste kogemusi (õppeekskursioonid, muuseumitunnid, projektitegevus jne.)
Õpilased saavad võimaluse laiendada enda silmaringi: reisida teise riiki, tutvuda enda eakaaslastega, tundma õppida mõningaid rahvuslikke traditsioone, muusikat, arhitektuuri jms. Nad osalevad ühisüritustel (muuseumitunnid, õppeekskursioonid; loomingulised-, spordi- ja muusikatunnid jt.) Ajaveeb: Nordplus Junior «Learning Outside the Classroom»

Alates 2015/2016 õppeaastast osaleb kool linna projektis: „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele ja lasteaedadele”. Projekti juhib Tallinna Haridusamet, projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti eesmärgiks on pakkuda Tallinna koolidele ja lasteaedade koolieelsetele rühmadele võimalust osaleda erinevates keskkonnahariduslikes programmides, mida pakuvad Harjumaa loodus- ja keskkonnahariduskeskused ning muuseumid.

logo_hariduskik_est