Õppetöö

Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava koostatakse alljärgneva alusel: PGS §18 (3) (2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus Individuaalne õppekava koostatakse kõigile toimetuleku- või hooldusõppel õppivatele õpilastele ja koduõppel õppivatele õpilastele. Lihtsustatud õppes koostatakse vajaduse korral õpilasele individuaalne õppekava, milles esitatakse vähendatud või ka kõrgendatud nõuded õpitulemustele. Sellisel juhul kohaldatakse taotletavate õpitulemustena õpilasele koostatud individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemusi. Lihtsustatud- või hooldusõppel …

Koolivaheajad

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: I vaheaeg 19. oktoober – 25. oktoober 2020; II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021; III vaheaeg 22. veebruar 2021 – 28. veebruar 2021; IV vaheaeg 19. aprill 2021 – 25. aprill 2021;   Suvevaheaeg 14. juuni – 31. august 2021.

Lõpueksamid

Kooli lõpueksamid 2020/2021.õ-a.: 28.05 – matemaatika; 03.06 – eesti keel teise keelena; 09.06 – tööõpetus

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja ülesanded

Kooli õppekava eesmärgid: Maksimaalselt soodsate tingimuste loomine erivajadustega laste kui isiksuste arenguks, arvestades nende individuaalseid võimeid; sotsiaalse adaptatsiooni kindlustamine, mille alusel saab võimalikuks integreerumine ühiskonda. Tallinna Kadaka Põhikool seab endale järgmised ülesanded: kindlustada spetsiaalsete teadmiste kujunemine kasvatustöös, mis on suunatud psüühilise arengu häirete ja käitumise korrektsioonile üldharidusliku ja tööõpetuse protsessis õppida tundma lapse isiksust, määratleda …

Tundide kellaajad

1. 08.30 – 9.15 2. 09.25 – 10.10 3. 10.20 – 11.05 4. 11.25 – 12.10 5. 12.30 – 13.15 6. 13.25 – 14.10 7. 14.20 – 15.05