Ajalugu

Tallinna Kadaka Põhikooli ajalugu algab 1984.aasta kevadest. Alguses avati vene õppekeelega osakond Tallinna I Internaatkooli koosseisus. Kooli direktor hr. Hurm taotles eraldi kooli avamist.
1984.aastal Eesti Vabariigi Haridusministeerium võttis vastu otsuse uue kooli avamiseks endise lasteaia Nr. 147 ruumides aadressil Järveotsa tee 33. 
Hoone rekonstrueerimisest võtsid aktiivselt osa kooli töötajad ja tulevased õpilased. 4.märtsil 1984.aastal toimus Tallinna 3.Eriinternaatkooli pidulik avamine.

Kooli esimeseks direktoriks määrati E.Nitskaja. Vastavalt Tallinna Linnavolikogu otsusele Nr. 67 23.10.1998.a. nimetati kool ümber Tallinna Õismäe Erikooliks. Kool arenes edasi ja sündisid uued traditsioonid. Tallinna Linnavolikogu otsusega Nr. 45 22.02.2001.a. toimus Tallinna Õismäe Erikooli (Järveotsa tee 33) ja Tallinna Abikooli (endine Erikool – internaat №2)(Tuisu 20) ühinemine. Alates 1.septembrist 2001.a. kandis kool nime Õismäe Kool.
2013 septembrist jätkas kool oma õppetegevust renoveeritud kaasaegses koolihoones. Õismäe Kool nimetati ümber Tallinna Kadaka Põhikooliks. Terve kooli personal: pedagoogid, ringijuhid, eripedagoogid, logopeedid, psühholoogid, sotsiaalpedagoog, abiõpetajad ja tehniline personal oma meeskonnatöös püüavad luua soodsat keskkonda iga lapse arendamiseks , toetada lapse eluga toimetulekut. 
Kooli õpilaskodu ja pikapäevarühma kasvandikud on iga päev ümbritsetud sooja suhtumise ja hoolitsusega. Tallinna Kadaka Põhikooli pedagoogilise kollektiivi loominguline kreedo on: „Lapsed peavad elama ilu-, mängu-, muinasjuttude-, muusika-, joonistuste- ja kunstimaailmas”.