Lõpueksamid

Kooli lõpueksamid 2020/2021.õ-a.:

28.05 – matemaatika;
03.06 – eesti keel teise keelena;
09.06 – tööõpetus