Tugiteenused

Õpilaskodu

Tallinna Kadaka Põhikooli õpilaskodu kodukord Koolis töötab õpilaskodu. Õpilaskodu põhiülesandeks on erivajadustega kasvandike igakülgne arendamine, eesmärgiga neid ette valmistada võimetekohaseks iseseisvaks eluks ja tööks. Seda ülesannet lahendatakse korrektsiooniliste ürituste läbiviimise teel, mis on suunatud laste arenguhäirete leevendamisele, isiksuse kujundamisele ja sotsiaalsele adaptatsioonile. Õpilaskodu töötab 5 päeva nädalas. Õpilaskodusse võetakse vastu 1.- 9.klasside õpilasi, kes elavad …

Pikapäevarühm

Tallinna Kadaka Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus Pikapäevarühma võetakse lapsi vastu lapsevanemate, hooldajate avalduste alusel vabade kohtade olemasolul. Pikapäevarühm koostatakse: lihtsustatud õppel olevate õpilaste klasside baasil toimetuleku õppel olevate õpilaste klasside baasil hooldusõppel olevate õpilaste klasside baasil   PPR töögraafik sõltub klassist ja õppeprogrammist. Pikapäevarühma tööplaani järgi on ette nähtud alljärgnevad üritused:: jalutuskäigud; liikumismängud värskes õhus; õpetlikud …

Söökla

Meie kooli lastele valmistavad maitsvat toitu tore kokk Irina ning tema agara abilise Tatjana. Söökla nädalamenüü Kui teil on soov pöörduda toitlustuse teemaliste küsimustega, palun saatke oma küsimused e-posti aadressile  – kadakakool@kadakakool.edu.ee! 

Spetsialistide töö koolis

Tallinna Kadaka Põhikooli meditsiiniline abi ühendab rea kompleksüritusi, mida viivad läbi erinevad spetsialistid ja mis on üheks korrektsioonitöö osaks. Siia kuuluvad: õpilaste profülaktiline läbivaatus; immuniseerimine; esmaabi andmine; laste õigeaegne eriarstide juurde suunamine; ravi-, tugevdav massaaz; ravikehakultuur. Tallinna Kadaka Põhikooli sotsiaaltöö on suunatud õpilaste sotsiaalsele adaptatsioonile, arvestades nende individuaalseid vajadusi ja võimalusi. Selline abi eeldab: osavõttu …