Kooli üldinfo

Ajalugu

Tallinna Kadaka Põhikooli ajalugu algab 1984.aasta kevadest. Alguses avati vene õppekeelega osakond Tallinna I Internaatkooli koosseisus. Kooli direktor hr. Hurm taotles eraldi kooli avamist. 1984.aastal Eesti Vabariigi Haridusministeerium võttis vastu otsuse uue kooli avamiseks endise lasteaia Nr. 147 ruumides aadressil Järveotsa tee 33.  Hoone rekonstrueerimisest võtsid aktiivselt osa kooli töötajad ja tulevased õpilased. 4.märtsil 1984.aastal toimus Tallinna 3.Eriinternaatkooli pidulik …

Kool tänab!

KSA Silmakeskuse kollektiiv (kirurgi – oftalmoloogi Ants Haavelit ja tema meeskonda) Spordiklubi Yongsheng kollektiiv (eesotsas Meister- treeneriga Yongsheng Sheng) Me täname kogu südamest heategevusfondi ArtAlliance, selle organisaatoreid ja asutajaid; Vene Teatri näitlejaid.

Koolist

Kooli Missioon Kasvatades, õpetades ja rehabiliteerides õpilasi, valmistada neid ette edasiseks eluetapiks ühiskonnas. Põhisuunad: kaasaegse ja turvalise õppe-kasvatuskeskkonna arendamine; õpilaste ettevalmistus võimalikult iseseisvaks toimetulekuks elus; individuaalsete vajaduste väljaselgitamine, vajadusel õigeaegne sekkumine; koolipoolsete tugiteenuste laiendamine; rehabilitatsiooniteenuste rakendumine; iseseisvate tööoskuste kujundamine õuesõppe, raamatukogu ja praktiliste töötegevuste kaudu; rehabilitatsiooniteenuste rakendumine; lisaõppe rakendamisega tingimuste loomine kutse-eelseks õppeks, mille tulemusena …

Koostööpartnerid

Tallinna Tondi Põhikool Õismäe Vene Lütseum Lasnamäe Mehaanikakool Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus Eesti Paraolümpia Komitee Lasnamäe Lastekeskus Haabersti Sotsiaalkeskus Tallinna Ülikool Tallinna Loomaaed Nõmme Loodusmaja Veskimetsa ratsakeskus Tallinna Teeninduskool Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Saavutused

"Parim Personaliprojekt haridusasutuses 2016" Tänukiri – Alevtina Polištšuk Üleriigiline konkurs „Eestimaa õpib ja tänab“ (2016) Aasta põhikooli aineõpetaja auhind – Galina Beljaeva Aasta Heategu 2015 auhind: Inesa Petrunina Üleriigiline konkurs „Eestimaa õpib ja tänab“ (2015) Aasta põhikooliõpetaja auhind – Liilia Selevjorstova „Keskkonnasõbralik haridusasutus 2015” Tallinna Kadaka Põhikool – 1. koht Konkurs „Eestimaa õpib ja tänab“ (2014) …

Teenuste loetelu ja hinnakiri

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2 alusel. Tervet käskkirja saab näha siit Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014 Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Lasnamäe Lastekeskuse ruumide …

Vabad ametikohad

Informatsiooni saamiseks pöörduge administratsiooni poole