Lapsevanemale

Avalduste vormid

Kooli vastuvõtmise taotlus Taotlus õpilaskodusse vastuvõtmiseks Taotlus õpilaskodust välja arvamiseks Taotlus pikapäevarühma vastuvõtmiseks Taotlus pikapäevarühmast välja arvamiseks

Kooli vastuvõtt

Tallinna Kadaka Põhikooli õpilaste vastuvõtu kord http://www.kadakakool.edu.ee/dok/Tallinna Kadaka Põhikooli vastuvõtu kord 2019.docx