Juhtkond

Georg Teras
direktor
direktor@kadakakool.edu.ee
tel. 6594231
vastuvõtuaeg: T 15.00 – 16.30
Galina Sai
õppealajuhataja
galina.sai@kadakakool.edu.ee
tel. 6594261
vastuvõtuaeg: N 15.00 – 16.30
Katrina Jurgenovskis
huvijuht
huvijuht@kadakakool.edu.ee
tel. 6594029
majandusjuht
majandusjuhataja@kadakakool.edu.ee
tel. 6594290
vastuvõtuaeg: T 15.00 – 16.30