Õpilaskodu

Tallinna Kadaka Põhikooli õpilaskodu kodukord

Koolis töötab õpilaskodu. Õpilaskodu põhiülesandeks on erivajadustega kasvandike igakülgne arendamine, eesmärgiga neid ette valmistada võimetekohaseks iseseisvaks eluks ja tööks. Seda ülesannet lahendatakse korrektsiooniliste ürituste läbiviimise teel, mis on suunatud laste arenguhäirete leevendamisele, isiksuse kujundamisele ja sotsiaalsele adaptatsioonile.

Õpilaskodu töötab 5 päeva nädalas. Õpilaskodusse võetakse vastu 1.- 9.klasside õpilasi, kes elavad Tallinnas ja väljaspool linna. Toimetuleku õppegruppides töötab kasvataja ja abikasvataja. Lapse elamine õpilaskodus on lapsevanematele tasuta.
Õpilaskodu töötab sanitaarhügieeninõuetele vastava päevakava alusel meditsiinitöötajate nõuannete järgi ja vastavalt koolitundide arvule.

Päevakava: :
07.30 äratus
07.35 – 08.00 hommikutualett, voodite korrastus
08.00 – 08.20 hommikusöök, rühmatubade tuulutamine
08.20 – 08.30 koolitundideks ettevalmistumine, tundidesse minek
08.30 – 12.10 koolitunnid
12.10 – 12.30 lõuna
12.30 – 13.30 koolitunnid, mängud
13.30 – 16.00 puhkeaeg, mängud, jalutuskäik, huviringidest osavõtt
16.00 – 16.15 õhtuoode
16.30 – 17.30 jalutuskäik värskes õhus
17.45 – 18.30 korrektsioonitund
18.30 – 19.00 õhtusöök
19.00 – 19.45 puhkeaeg, mängud
19.50 – 20.45 iseteenindamine, õhtune tualett, ettevalmistumine magamaminekuks
21.00 öörahu