Ürituste plaan

Kasvatustöö eesmärgid
Õpilane:

  • on integreerunud ühiskonda vastavalt oma võimalustele ja vajadustele;
  • tunneb ja eristab traditsioonilisi väärtusi (leppimatus vägivallaga, ümbritsevate austamine, tolerantne suhtumine teistesse kultuuridesse, tervislik eluviis, pereväärtused);
  • on kodumaa patrioot;
  • hoiab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda
  • oskab töötada meeskonnas
  • tunneb end koolis hästi
  • on kindel endas ja oma võimalustes edukaks ning õnnelikuks eluks

Tallinna Kadaka Põhikooli klassiväliste ürituste kava 2020