Jõulupeod

21.detsembril kell 10.00 – Jõulupidu(1-4.klass.) kell 12.30 – Jõulupidu(Т кlassid)

22.detsembril kell 10.30 – Jõulupidu (H klassid) kell 12.30 – Jõulupidu (5-10.klass.)

Kutsume kõiki soovijaid!