Eesti iseseisvuspäeva kontsert

22. veebruaril toimus kooli aktusesaalis Eesti Vabariigi 101. aasta-päevale pühendatud pidulik kogunemine.  Ürituse avamisel kõlas riigihümn. Õpilased lugesid luuletusi, laulsid eesti keeles ja tantsisid rahvatantse. Näidati vidot, kus üks õpilastest esitas teistele küsimusi Eesti ja rahvussümboolika kohta. Hästi said oma ülesandega hakkama ka peojuhid, vanemate klasside õpilased, kes ladusalt ja kindlalt teadustasid kontserdi etteasteid kahes keeles.  Kooli fuajees oli välja pandud armsale kodumaale pühendatud loominguliste tööde näitus. Väljendame tänu pedagoogidele pidulikuks ürituseks  õpilaste ettevalmistamise ja viljaka koostöö eest!

День независимости