Aktused 1. septembril

Lugupeetud õpilased ja lastevanemad!

Aktused 01.09 toimuvad järgmiselt:

10.00 – 1. kl ja 9. kl

11.30 – 2–8 lihtsustatud õppe klassid

13.00 – 2–12 toimetulekuõppe klassid; hooldusõppe klassid

Aktused toimuvad kooli õues.