Tegevuskava

Tervisenõukogu tööplaan 2017/2018.õ-a. I poolaastaks

September
Töötervishoiu komisjoni koosolek, tegevuskavade koostamine I poolaastaks.
Tervisenädal
Spordipäev
Jooksukross Mustamäe metsas
Oktoober
Tuletõrje õppeevakuatsioon.
Piimapäev «Lapsed, jooge piima, siis olete terved!».
«Oskad töötada, oska ka puhata» – tervendav üritus kooli töötajatele.
Spordipäev
November
Elektri – ja vee kokkuhoiu nädal.
Detsember
Jõulukohvik -piparkook

Töötervishoiu tööplaan II poolaastaks

Jaanuar
Töötervishoiu komisjoni koosolek, tegevuskava koostamine II poolaastaks.
Lumeskulptuurid.
Heade tegude nädal
Veebruar
spordipäev
Märts
Lihavõtteimed.
Aprill
Südamepäev.
Tervisenädal.