Teade!

Vabariigi valitsuskomisjoni korraldusel on välja kuulutatud riigis eriolukord ja alates 16. märtsist on otsustatud viia õppetöö üle kaug- ja koduõppevormile.

Meie koolis pole registreeritud ühtegi koroonaviirusejuhtu, kuid ennetuse põhimõttel oma õpilaste, õpetajate ja nende pereliikmete säästmiseks läheb ka meie kool alates 17. märtsist üle distantsõppele.

Iga kahe nädala tagant vaadatakse olukord uuesti üle. Kool kasutab peamise infovahetuskanalina lastevanemate listi ja õppekorralduseks e-kooli.