„Märka ja aita“

Sel aastal kannaksime fondi „Märka ja aita“ 536 eurot. Siiras tänu kõikidele lastele, lapsevanematele ja koolitöötajatele teie osavõtliku suhtumise eest.