Lugupeetud lastevanemad!

Kool pakub abivajavatele õpilastele võimalust saada sooja koolilõunat.

Koolilõuna saamiseks
tuleb end registreerida klassijuhataja kaudu kella 12-ni.

Toidu jagamine toimub koolisööklas järgmisel päeval
ajavahemikus 11.00-13.00.
Koolilõuna jagatakse termokarbis ja kohapeal sööma ei jääda.