Külalised Helsingist.

12. mail olid meie koolis külalised. Sõbraliku külaskäigu tegid meile ühe Helsingi (Soome) kooli 7-8 klassi õpilased. Külaskäigu alguses me tutvusime üksteisega, rääkisime enda koolist. Muusikalise tervitusega esinesid nooremate klasside õpilased. 4 klass esitas külalistele eesti rahvatantsu "Kaks sammu sissepoole", pärast tantsisime seda kõik koos. Pärast ekskursiooni koolimajas jagunesid lapsed kahte gruppi: osa suundus puutöökotta, aga osa – spordisaali. Puutöökojas meisterdasid poisid lindude söögimaju, aga spordisaalis toimusid samal ajal lõbusad võistlused. Pärast lõunat suundusid kõik ekskursioonile Lennusadamasse, mis meeldis väga külalistele ja ka meie lastele. Me jätsime külalistega hüvasti, leppides kokku uues kohtumises, nüüd juba Soomes. Suur tänu meie pedagoogidele, kes osalesid kohtumise ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

soome