„Kool lapsevanemate silmas“

Lugupeetud lapsevanemad!

14. aprillist 30. aprillini toimub iga-aastane ankeetimine teemal „Kool lapsevanemate silmas“. Ankeetimise eesmärk on välja selgitada kooli nõrgad küljed ja parandada õppe-kasvatusprotsessi. (ankeet)