„Kool lapsevanemate silmis“

Lugupeetud lapsevanemad! 2. maist 16. maini toimub iga-aastane ankeetimine teemal „Kool lapsevanemate silmis“. Ankeetimise eesmärk on välja selgitada kooli nõrgad küljed ja parandada õppe-kasvatusprotsessi. (ankeet)