Jõulupeod

18.detsembril kell 11.00 – Jõulupidu(1-4.klass.)
18.detsembril kell 13.00 – Jõulupidu(5-9.klass.)
19.detsembril kell 09.30 – Jõulupidu(Т кlassid)
19.detsembril kell 11.00 – Jõulupidu(H klassid)