Jõulupeod

20.detsembril kell 11.30 – Jõulupidu(5-10.klass.)
21.detsembril kell 10.30 – Jõulupidu(H кlassid)
21.detsembril kell 11.30 – Jõulupidu (5-12T.klass)
22.detsembril kell 9.30 – Jõulupidu (1-4T.klass.)
22.detsembril kell 11.00 – Jõulupidu (1-4.klass.)
Kutsume kõiki soovijaid!