«Hooliv kaaslane 2018»

15. novembril pälvis meie kooli õpilane Aljona Tarelkina Eesti Lastekirjanduse Keskuses toimunud tseremoonial tunnustuse “Hooliv kaaslane 2018”.

 

„Hooliv kaaslane 2018” käigus selgitatakse linna põhikoolide õpilaste seast välja 10 õppurit, kes on koolikaaslastele eeskujuks nii hea õppeedukuse kui tunnustust vääriva käitumise poolest ja väärivad Miku-Manni õpilasstipendiumi.

Konkurssi „Hooliv kaaslane” korraldab Tallinna Lastekaitse Ühing koos Rootsi Björn-Okerblom Fondiga alates 2007. aastast. Konkursi eesmärk on innustada õpilasi olema kaaslaste suhtes tähelepanelikumad, heatahtlikumad ja tegutsema abivalmilt.

Meie laste edukaks sotsialiseerimiseks ühiskonda on hädavajalik, et nad oleks võimelised mitte ainult kellegi abi vastu võtma, vaid ka võimalusel oskaksid ise märgata neid, kes vajavad toetust ja osutada võimetekohast abi. Sellise tähelepaneliku ja  hoolitseva suhtumisega teistesse on meie kooli õpilane Aljona Tarelkina. Aljonal on oskus märgata koolikaaslasi, kes on jäänud oma tegemistes üksi või kellel ei ole sõpru. Ta on erakordselt abivalmis ja oskab ka abi pakkuda nii koolikaaslastele kui õpetajatele. Aljona organiseerib vahetundides nooremate klasside õpilastele mänge. Iga väike algklassi õpilane teab Aljonat, jookseb tema juurde abi saamiseks ja Aljona oskab igaühe ära kuulata ning teda aidata. Aljona oskab mitte ainult väiksematega mängida, ta õpetab ka neile käitumisreegleid, selgitab, kuidas tuleb end üleval pidada, aitab neid õppimises. Ekskursioonidel ja õuesõppel aitab Aljona alati  õpetajaid nooremate saatmisel.

IMG_0765 Aljona Tarelkina 1