Avaldame siirast kaastunnet Svetlana Molotkova omastele.

Mälestame väsimatu ja helget kolleegi, siirast ja väljapaistvat isiksust.