Lõpueksamid ja tasemetööd

Tasemetööde läbiviimine 2018/2019.õ-a. :


07.05 – vene keel 5.klass;

10.05 – inimeseõpetus 7.klass;

14.05 – eesti keel 8.klass


Kooli lõpueksamid 2018/2019.õ-a.:
23.05 – matemaatika;
30.05 – tööõpetus;
06.06 – eesti keel;