2015 – 2016 õ/a. lapsevanemate klubide teemad.

2015 – 2016 õ/a. lapsevanemate klubide teemad:

  • "Alternatiivne kommunikatsioon, kui vahend lapsega suhtlemiseks."
  • "Suhtlemine lapsega alaalia korral"
  • "Teismeliste kasvuraskused ja nende ennetamise võimalused. Teismeliste seksuaalkasvatus"
  • "Kooli lõpetaja tulevikuperspektiivid. Võimalused ja raskused"