Перечень услуг и цены

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4, Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 p 2 ja Tallinna Haridusameti põhimääruse § 8 lg 2 p 2 alusel. Tervet käskkirja saab näha siit

Kehtestada alates 1. jaanuarist 2014 Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide, Tallinna Kopli Ametikooli ja Lasnamäe Lastekeskuse ruumide ja inventari kasutusse andmise ühe tunni (60 minutit) hinnad alljärgnevalt:

 

Teenus Ühik Ühiku hind (euro)
klassiruumi kasutamine tund 12,00
suure aula kasutamine tund 38,00
väikese võimla kasutamine tund 19,00
söögisaali kasutamine tund 16,00