Важная информация по предотвращению коррупции!

Kontaktandmed korruptsiooniennetusega tegelevate ametnike kohta:
Õppeasutused (üldhariduskoolid): välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).