Teenuste loetelu ja hinnakiri

Tallinna Haridusameti käskkiri 19.11 2013 nr -4/61

Teenus Ühik Ühiku hind (euro)
klassiruumi kasutamine tund 12,00
suure aula kasutamine tund 38,00
väikese võimla kasutamine tund 19,00
söögisaali kasutamine tund 16,00