Завершенные проекты

Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS


Comenius Projekti programmi raames: Vaimsete puuetega õpilaste sotsiaalne integratsioon 


Projekti liik: Mitme osalejaga projekt, Koolide koostöö projekt


Projekti tegevusaasta: Oktoober 2007- Juuli 2009


Projektis osalevad 4 maa erikoolid: Eesti, Saksamaa, Kreeka, Bulgaaria. Projekti visiitide jooksul vaadeldakse psüühiliste erivajadustega laste raskusi sotsiaalsel integreerumisel. Projekt kestab 2 aastat. Selle perioodi jooksul arutletakse javõrreldakse omavahel osalevate maade haridussüsteeme, programme, õpilaste raskusi sotsiaalse integratsiooni valdkonnas ja koostöös partneritega (eriti vanematega).

Projekti peamiseks eesmärgiks on leida psüühiliste erivajadustega laste sotsiaalse integratsiooni parimaid meetodeid ja töövorme nende vanematega, et aidata neid oma last paremini sotsialiseerida. Läbi publikatsioonide, kasutades internetti ja meediat, levitada informatsiooni sellest probleemist, et täiendada haridussüsteemi erivajadustega laste sotsiaalse integratsiooni soodustamiseks ja parandamiseks.