Kooliprojektid

«Aastaajad» 1-12 Н klasside õpilased

 • omab ettekujutust aastaaegadest;
 • mõistab täiskasvanu kõnet, mis on seotud pildi või žestiga;
 • tegutseb koostöös täiskasvanute- ja teiste lastega;
 • teeb tegevusi esemetega sõnalise juhendamise ja ettenäitamise järgi.

"Erialade maailm" – õpilaskodu kasvandikud

 • Tutvuvad erinevate ametite eripäradega.
 • Õpivad hindama ja lugupidama erinevatel erialadel töötavate inimeste tööd.
 • Omandavad olulise sotsiaalse- ja praktilise kogemuse.
 • Orienteeruvad erialades, saavad teadmisi erinavate töövõtete võimalustest.
 • Teevad loomingulisi töid, kasutades erinevaid võtteid, võimalusi ja materjale.

«Erinevad majad» 1-12 T klasside õpilased

 •  teab majade iseloomulikke tunnuseid
 •  jutustab oma elumajast
 •  teab kooli ja kodu aadressi, maja ja hoovi välisilmet
 •  suhtub säästvalt isiklikku- ja ühiskonna varasse
 •  orienteerubsõiduplaani abil
 •  orienteerub avalikes hoonetes (kabineti number, korrusjne.)
 •  teabmajasiseste ohutusreeglitejärgimise vajadust

"Tallinna pargid" – 6-10 LÕK õpilased

 • Järgida liiklusohutuse eeskirju teel olles;
 • Oskab liigelda ühistranspordiga koolist lähima pargini;
 • On tuttav parkide ajalooga, taime- ja loomariigiga (Kadriorg, Löwenruh, Šnelli);
 • Järgib käitumisreegleid ühiskondlikes kohtades (park, ühistransport jne.);
 • Mõistab ja saab aru kultuuripärandi kaitse tähtsusest/tähendusest.

« Kornei Tšukovski muinasjutud » 1-4 LÕK klasside õpilased

 • teab tuntumaid vene lastekirjaniku Kornei Tšukovski teoseid;
 • loeb peast katkendeid K. Tšukovski teostest;
 • saab avaliku esinemise kogemuse;
 • oskab muinasjututegelased viia vastavusse reaalse elu inimestega.

«Eesti lastekirjanikud: Edgar Valter» 1-4 klassideõpilased

 • Raamatukogu- ja muuseumitundide külastus Eesti Lastekirjanduse Keskuses
 • Tutvumine Edgar Valteri loominguga
 • teab mõningaid eesti autorite teoseid, mis on E.Valteri illustreeritud («Naksitrallid», «Sipsik», «Kunksmoor», «Nukitsamees»);
 • tunneb süžeed ja peamisi tegelasi E. Valteri muinasjutust „Poku“ ja nende elupaika;
 • järgib ohutu liiklemise reegleid ja käitumisreegleid ühiskondlikes kohtades ning ühistranspordis.