Ürituste plaan

Kasvatustöö eesmärgid
Õpilane:

  • on integreerunud ühiskonda vastavalt oma võimalustele ja vajadustele;
  • tunneb ja eristab traditsioonilisi väärtusi (leppimatus vägivallaga, ümbritsevate austamine, tolerantne suhtumine teistesse kultuuridesse, tervislik eluviis, pereväärtused);
  • on kodumaa patrioot;
  • hoiab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda
  • oskab töötada meeskonnas
  • tunneb end koolis hästi
  • on kindel endas ja oma võimalustes edukaks ning õnnelikuks eluks

Tallinna Kadaka Põhikooli keskkonnategevuskava

1.09 – Algavale õppeaastale pühendatud pidulik aktus.

6.09 – Asfaldijoonistuste konkurss «Tervislik toitumine»
Projekti „Perealbum“ projekti tegevuse alustamine

20. september – Jooksukross Mustamäe metsas

September – Tervisenädal

4.-8. september – Ohutu tänavaliikluse nädal

13,14 september – Ülekooliline spordipäev

5.10 – Õpetajate Päevale pühendatud pidu

Oktoober – Sügistalgud

Oktoober – Pidu «Me plaksutame käsi»

20. oktoober – Projektide «Mänguasjad», «Suur taimejaht», «Transport», «Аafrika» tegevuse alustamine

Oktoober – Tuletõrje õppeevakuatsioon

november – Isadepäev

november – Mardipäev

november – Kadripäev

november – Jõuluaegsed meisterdustoad (Eri kava alusel)

Detsember – Piparkookide valmistamine

Detsember – Jõuluturg

Detsember – Jõulupidu (1-4 kl.)

Detsember – Jõulupidu (5-10 kl.)

Detsember – Jõulupidu (Т kl.)

Detsember – Jõulupidu (Н kl.)

Detsember – Jõuluküünal
Kooliteatri esinemine