Ürituste plaan

Kasvatustöö eesmärgid
Õpilane:

  • on integreerunud ühiskonda vastavalt oma võimalustele ja vajadustele;
  • tunneb ja eristab traditsioonilisi väärtusi (leppimatus vägivallaga, ümbritsevate austamine, tolerantne suhtumine teistesse kultuuridesse, tervislik eluviis, pereväärtused);
  • on kodumaa patrioot;
  • hoiab ja väärtustab ümbritsevat keskkonda
  • oskab töötada meeskonnas
  • tunneb end koolis hästi
  • on kindel endas ja oma võimalustes edukaks ning õnnelikuks eluks

Tallinna Kadaka Põhikooli keskkonnategevuskava

Jaanuar- Heade tegude nädal.

Jaanuar – Lumeskulptuurid

Jaanuar – Talisted (Talsipühad)

Jaanuar – Ülekooliline talvine spordipäev

Jaanuar – Talvised talgud

Veebruar – Heategevuslik loterii (koolitöötajate ja lastevanemate osalusel)

Veebruar – Valentinipäeva post

12.-18. veebruar – «Suured vastlad» ühisüritus Tallinna Vene Lütseumi õpilastega

Veebruar – Etlejate konkurss. Eesti poeetide luuletused

Veebruar – Fotokonkurss «Eestis on ilus“

Veebruar – Tuletõrje õppeevakuatsioon

23.02 – Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud pidulik aktus

Märts – Kooli sünnipäev

Aprill – Tervisenädal

Aprill – Etlejate konkurss „Roos ja raamat” 8-10 kl.

Aprill – Loovkonkurss «Igaüks võib olla meister!».

Aprill – Ülekooliline spordipäev

Aprill – Jooksukross Mustamäe metsas

Aprill – Linnafestval „Pillimehed oleme“

Aprill – Lihavõttepühade traditsioonid

Mai – Emadepäev

Mai – Pidu «Hüvastijätt aabitaga» 1-4 kl.

Mai – Нooldusklasside pidu

Mai – Viimane koolikell 9 kl.

Mai – Тoimetulekuklasside pidu

Mai – Kooliprojektide kokkuvõtvad üritused

Mai – Põhikooli lõputunnistuste kätteandmine