MTÜ Eriline lapsepõlv.

Alates 2013.a. juulikuust tegutseb kooli juures Tallinna Kadaka Põhikooli lastevanemate poolt loodud mittetulundusühing „Eriline lapsepõlv“. 

Mittetulundusühingu põhiülesanneteks on:

  • Hariduslike erivajadustega laste arenguvõimaluste avardamine.
  • Hariduslike erivajadustega laste ja noorte vaba aja organiseerimine.
  • Laste ja vanemate vaheliste suhete harmoniseerimine.