Положение о зарплате

Riigi Teataja

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused