Lõpueksamid ja tasemetööd

Tasemetööde läbiviimine 2016/2017.õ-a. :
18.04 vene keel  – 5.klass;
16.05 inimeseõpetus  – 7.klass;
23.05. eesti keel   -  7-8.klass;
Kooli lõpueksamid 2016/2017.õ-a.:
07.06 – matemaatika;
01.06 – eesti keel;
13.06 – käsitöö / tööõpetus;