Lõpueksamid ja tasemetööd

Tasemetööde läbiviimine 2017/2018.õ-a. :
18.04 vene keel  – 5.klass;
04.05 inimeseõpetus  – 7.klass;
Kooli lõpueksamid 2017/2018.õ-a.:
01.06 – matemaatika;
25.05 – eesti keel;
08.06 – käsitöö / tööõpetus;