Lastevanemate koosolekud

Lastevanemate koosolek – 06.09.2013.

Päevakord:

 • Tallinna Kadaka Põhikooli tegevusest 2013/2014. õppeaastal.
 • Tugiteenuste osutamine Tallinna Kadaka Põhikooli õpilastele.
 • Lastevanemate esindajate valimisest kooli hoolekogu koosseisu.
 • Klassikoosolekud.

Lastevanemate koosolek – 06.09.2012.

Päevakord:

 • Õismäe Kooli tegevusest 2012/2013. õppeaastal.
 • Tugiteenuste osutamine Õismäe Kooli õpilastele.
 • Lastevanemate esindajate valimisest kooli hoolekogu koosseisu.
 • Rehabilitatsioonikeskuse TERVISE ABI OÜ teenuse osutamisest Õismäe Kooli õpilastele.
 • Klassikoosolekud.

Lastevanemate koosolek – 24.05.2012.

Päevakord:

 • Kooli tegevuse tulemused 2011/2012.õppeaastal
 • PPR, õpilaskodu ja suvelaagri tööst.
 • Kooli aukirjade kätteandmine lapsevanematele.

Lastevanemate koosolek – 02.09.2011.

Päevakord:

 • Kooli 2011/2012.õppeaasta tööplaanist.
 • Kooli tervisenõukogu tööplaanist.
 • Kooli huvitegevusest ja projektitööst.
 • Uuest lihtsustatud riiklikust õppekavast.
 • Kooli uue hoolekogu koosseisu valimised 2011/2012.õ-a.

Lastevanemate koosolek – 06.05.2011.

Päevakord:

 • Kooli projektitegevusest.
 • Ankeetide „Kool lapsevanemate silmis” analüüs.
 • PPR, õpilaskodu ja suvelaagri tööst.
 • Kooli lõpetajate edasise õppimise võimalustest.
 • Kooli aukirjade kätteandmine lapsevanematele.

Lastevanemate koosolek – 23.09.2010.

Päevakord:

 • Kooli 2010/2011.õppeaasta tööplaanist.
 • Vestlus teemal „Elu ilma narkootikumideta”
 • Uuest „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest”
 • Ankeetimine teemal „Kool lastevanemate silmis”
 • Kooli hoolekogu uue koosseisu valimine