Juhtkond

Georg Teras
direktor
Georg direktor@kadakakool.edu.ee
tel. 6594231
vastuvõtuaeg: T 15.00 – 16.30
Galina Sai
õppealajuhataja
  galina.sai@kadakakool.edu.ee
tel. 6594261
vastuvõtuaeg: N 15.00 – 16.30
Anastasija Pylaeva
huvijuht
  huvijuht@kadakakool.edu.ee
tel. 6594029
 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksander Ainson
majandusjuht
  majandusjuhataja@kadakakool.edu.ee
tel. 6594290
vastuvõtuaeg: T 15.00 – 16.30