Õppetöö

Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava koostatakse alljärgneva alusel: PGS §18 (3) (2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus Individuaalne õppekava koostatakse kõigile toimetuleku- või hooldusõppel õppivatele õpilastele ja koduõppel õppivatele õpilastele. Lihtsustatud õppes koostatakse vajaduse korral õpilasele individuaalne õppekava, milles esitatakse vähendatud või ka kõrgendatud nõuded õpitulemustele. Sellisel juhul kohaldatakse taotletavate õpitulemustena õpilasele koostatud individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemusi. Lihtsustatud- või hooldusõppel …

View page »

Koolivaheajad

2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: I koolivaheaeg: 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a; II koolivaheaeg: 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a; III koolivaheaeg: 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a; IV koolivaheaeg: 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a; suvevaheaeg(v.a lõpuklassid): 12. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

View page »

Lõpueksamid ja tasemetööd

Tasemetööde läbiviimine 2017/2018.õ-a. : 18.04 vene keel  – 5.klass; 04.05 inimeseõpetus  – 7.klass; Kooli lõpueksamid 2017/2018.õ-a.: 01.06 – matemaatika; 25.05 – eesti keel; 08.06 – käsitöö / tööõpetus;

View page »

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja ülesanded

Kooli õppekava eesmärgid: Maksimaalselt soodsate tingimuste loomine erivajadustega laste kui isiksuste arenguks, arvestades nende individuaalseid võimeid; sotsiaalse adaptatsiooni kindlustamine, mille alusel saab võimalikuks integreerumine ühiskonda. Tallinna Kadaka Põhikool seab endale järgmised ülesanded: kindlustada spetsiaalsete teadmiste kujunemine kasvatustöös, mis on suunatud psüühilise arengu häirete ja käitumise korrektsioonile üldharidusliku ja tööõpetuse protsessis õppida tundma lapse isiksust, määratleda …

View page »

Tundide kellaajad

1. 08.30 – 9.15 2. 09.25 – 10.10 3. 10.20 – 11.05 4. 11.25 – 12.10 5. 12.30 – 13.15 6. 13.25 – 14.10 7. 14.20 – 15.05

View page »