Õppetöö

Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava koostatakse alljärgneva alusel: PGS §18 (3) (2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus Individuaalne õppekava koostatakse kõigile toimetuleku- või hooldusõppel õppivatele õpilastele ja koduõppel õppivatele õpilastele. Lihtsustatud õppes koostatakse vajaduse korral õpilasele individuaalne õppekava, milles esitatakse vähendatud või ka kõrgendatud nõuded õpitulemustele. Sellisel juhul kohaldatakse taotletavate õpitulemustena õpilasele koostatud individuaalses õppekavas sätestatud õpitulemusi. Lihtsustatud- või hooldusõppel …

View page »

Koolivaheajad

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: I vaheaeg 21.–27. oktoober 2019; II vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020; III vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020; IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 20. aprill – 26. aprill 2020;   Suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.

View page »

Lõpueksamid ja tasemetööd

Tasemetööde läbiviimine 2018/2019.õ-a. : 07.05 – vene keel 5.klass; 10.05 – inimeseõpetus 7.klass; 14.05 – eesti keel 8.klass Kooli lõpueksamid 2018/2019.õ-a.: 23.05 – matemaatika; 30.05 – tööõpetus; 06.06 – eesti keel;

View page »

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja ülesanded

Kooli õppekava eesmärgid: Maksimaalselt soodsate tingimuste loomine erivajadustega laste kui isiksuste arenguks, arvestades nende individuaalseid võimeid; sotsiaalse adaptatsiooni kindlustamine, mille alusel saab võimalikuks integreerumine ühiskonda. Tallinna Kadaka Põhikool seab endale järgmised ülesanded: kindlustada spetsiaalsete teadmiste kujunemine kasvatustöös, mis on suunatud psüühilise arengu häirete ja käitumise korrektsioonile üldharidusliku ja tööõpetuse protsessis õppida tundma lapse isiksust, määratleda …

View page »

Tundide kellaajad

1. 08.30 – 9.15 2. 09.25 – 10.10 3. 10.20 – 11.05 4. 11.25 – 12.10 5. 12.30 – 13.15 6. 13.25 – 14.10 7. 14.20 – 15.05

View page »