Õppetöö

Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava koostatakse alljärgneva alusel:     PGS §18 (3) (2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus       Individuaalne õppekava koostatakse kõigile toimetuleku- või hooldusõppel õppivatele õpilastele ja koduõppel õppivatele õpilastele. Lihtsustatud õppes koostatakse vajaduse korral õpilasele individuaalne õppekava, milles esitatakse vähendatud või ka kõrgendatud nõuded õpitulemustele. Sellisel juhul kohaldatakse taotletavate õpitulemustena õpilasele koostatud individuaalses õppekavas …

View page »

Koolivaheajad

2016/2017. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: I koolivaheaeg: 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a; II koolivaheaeg: 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a; III koolivaheaeg: 25. veebruar 2017. a kuni 5. märts 2017. a; IV koolivaheaeg: 22. aprill 2017. a kuni 30. aprill 2017. a; suvevaheaeg(v.a lõpuklassid): 14. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

View page »

Lõpueksamid ja tasemetööd

Tasemetööde läbiviimine 2016/2017.õ-a. : 18.04 vene keel  – 5.klass; 16.05 inimeseõpetus  – 7.klass; 23.05. eesti keel   -  7-8.klass; Kooli lõpueksamid 2016/2017.õ-a.: 07.06 – matemaatika; 01.06 – eesti keel; 13.06 – käsitöö / tööõpetus;

View page »

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja ülesanded

Kooli õppekava eesmärgid: Maksimaalselt soodsate tingimuste loomine erivajadustega laste kui isiksuste arenguks, arvestades nende individuaalseid võimeid; sotsiaalse adaptatsiooni kindlustamine, mille alusel saab võimalikuks integreerumine ühiskonda. Tallinna Kadaka Põhikool seab endale järgmised ülesanded: kindlustada spetsiaalsete teadmiste kujunemine kasvatustöös, mis on suunatud psüühilise arengu häirete ja käitumise korrektsioonile üldharidusliku ja tööõpetuse protsessis õppida tundma lapse isiksust, määratleda …

View page »

Tundide kellaajad

1. 08.30 – 9.15 2. 09.25 – 10.10 3. 10.20 – 11.05 4. 11.25 – 12.10 5. 12.30 – 13.15 6. 13.25 – 14.10 7. 14.20 – 15.05

View page »